Valet pågår 2021-03-29 till 2021-03-31

The election runs between 2021-03-29 and 2021-03-31

Din kod har skickats till och bör vara dig tillhanda inom några minuter. Kom ihåg att kolla skräpposten! Om du inte får någon kod efter en tids väntan, eller om vi har fel mail, kan du skicka en mail med namn och personnummer till info@karvalgefle.se så återkommer vi med din kod. Observera att detta är en manuell process och därmed kan ta upp till 12 timmar.

Your code has been sent to you should arrive in a couple minutes. Remember to check your spam folder! If you do not receive a code after waiting for some time, or if we have a wrong e-mail address, send a mail with your name and date of birth to info@karvalgefle.se and we'll get back to you with your code. Please be prepared to wait at least 12 hours since this is a manual process.

Hej! Du ska strax få rösta, men för att veta att du är röstberättigad behöver du ange koden du fick mailad nedan:

Hi! You're close to the voting, but in order to make certain that you are allowed to vote you have to enter the code you got by mail below:

Hej ! Rösta på den lista eller person DU tycker borde vinna valet nedan!

Hi ! Vote for the party or person that YOU think should win in the election below!


Fokusfråga:Focus Question:Hårdare granskning av de nu digitala föreläsningarna

Fokusfråga:Focus Question:Förbättrad digital undervisning

Tack!

Din röst har nu sparats och kommer vara med och påverka Kårens framtid!
Valresultatet kommer publiceras om någon vecka.

Thank you!

Your vote has been recorded and will influence the future of the student union!
The election result will be published in a couple weeks.

Hej! Ange ditt personnummer ELLER mailadress (den du använde när du blev medlem i Gefle Studentkår) nedad, så skickar vi din kod till din mail:

Hi! Enter your swedish ID number OR e-mail address (the one you used when becoming a member of Gefle Student Union*) below and we'll send you your code:

* Contact us at ordforande@geflestudentkar.se if you don't remember which e-mail address you used.

Frågor? Maila info@karvalgefle.se! • Börja om Questions? Send a mail to info@karvalgefle.se! • Start over